Debatt. .

2021-11-10 02:00
”Vi kvinnor har inte råd att stå tysta när våra myndigheter klassar oss som säkerhetshot när vi nyttjar våra grundläggande demokratiska rättigheter för att rädda och förbättra kvinnors liv”, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg/TT
”Vi kvinnor har inte råd att stå tysta när våra myndigheter klassar oss som säkerhetshot när vi nyttjar våra grundläggande demokratiska rättigheter för att rädda och förbättra kvinnors liv”, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Vi har rätt till skydd – sluta hota våra liv

Sverige kan inte vara ett land dit kvinnor som organiserar sig för jämställdhet flyr bara för att sedan deporteras tillbaka till sina bödlar och förtryckare, skriver en rad kvinnorättsaktivister i ett upprop.

Tipsa om artikeln via e-post

Att ständigt vara medveten om att vi kan utsättas för sexualiserat våld och att vi ges sämre arbets- och livsvillkor har ett högt pris för kvinnor. Oavsett var i världen vi befinner oss. Vi vet att en stark feministisk rörelse är vad som krävs för att kvinnors rättigheter ska tillgodoses. När kvinnor organiserar sig skapas förändring och därför är vi många som gör det.

Nu försöker säkerhetspolisen klassa den kampen som ett säkerhetshot i Sverige.

Vi är kvinnor i olika åldrar som bor, arbetar och betalar skatt i Sverige. Tillsammans kämpar vi för kvinnors liv och rättigheter.

Hana är kurd med irakiskt medborgarskap som är född och uppvuxen i Iran där kurder, andra minoriteter samt människorättsaktivister förföljs och dödas av den fascistiska regimen. Hana har i både Iran, Irak och Sverige fredligt kämpat för kvinnors rätt till liv och frihet. Hon har därför förföljts, hotats, riskerat sitt liv och tvingats fly.

Nu försöker den svenska säkerhetspolisen klassa Hana som ett hot mot Sveriges säkerhet och Migrationsverket försöker deportera henne. Nu hotas istället hennes liv. Igen.

Inte av en säkerhetspolis i en auktoritär regim utan av myndigheter i ett demokratiskt rättssamhälle.

Hana har fast arbete, pluggar, är gift och lever under ordnade förhållanden. Hana har inte varit aktiv i en terrorstämplad organisation, Hana har inte använt våld, Hana har inte begått något brott. Hennes enda ”brott” är att hon är kvinna och kämpar för våra rättigheter.

Vi kvinnor har inte råd att stå tysta när våra myndigheter klassar oss som säkerhetshot när vi nyttjar våra grundläggande demokratiska rättigheter för att rädda och förbättra kvinnors liv.

Ingen behöver hålla med oss om att jämställdhet, jämlikhet och solidaritet är bra grejer. Däremot måste vi, var och en av oss, stå upp för allas våra rättigheter, även vår grundläggande rätt att kämpa för en bättre morgondag.

Hana är långt ifrån ensam. Många fler kurdiska kvinnor, hbtqi-personer, och andra hotas med deportation till förföljelse och död för att Sveriges säkerhetspolis försöker klassa organisering för frihet och jämställdhet som ett hot mot landets säkerhet.

Vi vill veta hur säkerhetspolisen tillåts försöka klassa kvinnor som hot.

Vi vill veta hur många av oss kvinnor i Sverige det gäller, varför och mot vad vi är ett hot?

Sverige kan inte vara ett land dit kvinnor som organiserar sig för jämställdhet tvingas fly för att sedan deporteras tillbaka till sina bödlar och förtryckare av samma anledning.

Säkerhetspolisen, Migrationsverket och ansvariga politiker – nu måste ni ta ert ansvar.

Varken Hana eller kvinnor och andra som organiserar sig för jämlikhet och jämställdhet ska klassas som hot mot Sveriges säkerhet. Vi har rätt till skydd. Sluta hota våra liv.

/ Hana Nasour, Petra Lindroos Jonasson, Malin Almroth, Roza Hosainpanahi, Golala Abdulla, Kerstin Hultman, Shahnaz Elyasi, Linda Jansson, Nosrat Soleimaninia, Sara Nanah, Kajal Sheikhmohammadi, Ingbritt Holst, Sadie Vakili, Mina Qadiri, Laila Sohravi, Senur Hosseini  Jennie Wadén, Alieh Rahimi, Evin Akbas, Girîn Kasirga, Elinor Garcia Ek, Niyaz Abddola, Sanna Ghotbi, Nusin Balik, Midia Mokriani, Amineh Karimi, Eva Wernersson, Minoo Mirani, Fin Äleviken, Huma Lehoni, Serpil Inanc, Sara Edvardson Ehrnborg, Imran Karaer, Khavar Ghatari, Jilla Faraji, Cahide Dalaba, Malin Widehammar, Maryam Abdi, Base Shamari, Ingrid Nyberg, Latife Fegan, Mina Abdi, Masoumeh Abdi, Esra Kossalan, Karolina Oom, Sevda Hossein, Aida Patai, Cahide Dalaba, Gulcin Bendav, Menice Yigit Yldyrym

Tipsa om artikeln via e-post