Debatt. .

2021-11-05 01:27
”Efter att ha gått igenom budgetförutsättningarna genom Alliansens budget med Grundskoleförvaltningen kan vi konstatera att vi vare sig kommer att få en bättre skola eller kan skapa förutsättningar för de som en dag ska ta över”, skriver debattörerna. Bild: Christian Egefur
”Efter att ha gått igenom budgetförutsättningarna genom Alliansens budget med Grundskoleförvaltningen kan vi konstatera att vi vare sig kommer att få en bättre skola eller kan skapa förutsättningar för de som en dag ska ta över”, skriver debattörerna.
Puffetikett
Dagens ETC

Göteborgs politiker klarar inte av skolan

Det är valår och Göteborg går med århundradets största överskott. Då lägger Alliansen miljarder på muddring av hamnen, men gräver ner skola och välfärd i muddermassorna. Det är dags att lämna över till staten, skriver lokala ordföranden i Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet.

Tipsa om artikeln via e-post

Efter att ha gått igenom budgetförutsättningarna genom Alliansens budget med Grundskoleförvaltningen kan vi konstatera att vi vare sig kommer att få en bättre skola eller kan skapa förutsättningar för de som en dag ska ta över.

Alliansens budget för grundskolan skulle teoretiskt räknas upp med 1,5 procent men bli 0,5 procent. Sveriges kommuner och regioner (SKR) säger att en uppräkning på 2,2 procent behövs och med en inflation som långt kan överstiga detta kommer det bara finnas besparingar kvar. I dagsläget ser förvaltningen att det saknas minst 153 miljoner kronor.

I budget talas det om lugn och ro i skolan och om att man satsar på den, men vi ser inget spår i budget som skulle kunna vara tillskyndare av denna devis. Snarare tvärtom.

När man i Alliansen använder fraser som ”vi satsar på lärare” innebär att man tar bort kringpersonal, men lämnar lärare ensamma och inte med fler lärare. Detta med en tung arbetsbelastning och utan stöd av den kringpersonal som behövs i skolan för att bland annat stävja våld och hot – stävja begynnande gängkriminalitet.

Rapporten ”Håll käften kärring” visar att hot och våld förekommer i alla typer av skolor. En problematik som gör att klasskamrater eller de som står för stöket ej får den skolgång de har rätt till. Detta kan också skapa ytterligare en effekt av utanförskap och senare kriminalitet i samhället som är långt dyrare än en riktig skolbudget. Rapporten pekar även på att var femte lärare på grund av detta har funderat på att lämna yrket.

Elever som är i behov av stöd måste få det. Huvudmännen måste säkerställa att alla skolor har tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkurator, skolpsykologer och andra viktiga kompetenser såsom elevassistenter för de elever som är i behov av detta. Inte som det beskrivs i budget – göra det möjligt att gå om på lågstadiet!

Lärare måste få förutsättningar för att lyckas. Vi behöver därför satsningar på skolan och det gäller såväl arbetsmiljö och arbetsbelastning likväl förutsättningar för att vilja bli, vara och fortsätta som lärare. Vi står inför en allt större lärarbrist och den lär växa lavinartat och nu främst kanske i Göteborg som i budget visar att det inte är så viktigt samtidigt som man skriver om allt som ska göras. Du får inte det bästa med liten plånbok, du får titta efter röda prislappar oavsett vad det står på inköpslappen!

Med ett historiskt stort överskott i staden finner vi det märkligt att dessa miljarder ska gå till muddring av kanalerna. Med den prioriteringen ser vi allt tydligare att kommunen inte har något intresse eller intentioner för framtida medborgare och dess möjligheter för att kunna utvecklas och bidra.

Det är dags att lämna över till staten – för i Göteborg har man tydligt visat att skoluppdraget är dem övermäktigt, att de hellre tar hand om döda ting. Som muddermassor.

Tipsa om artikeln via e-post
Cecilia Warnholtz och Andrea Meiling 
Cecilia Warnholtz, ordförande Lärarnas Riksförbund Göteborg, och Andrea Meiling, ordförande Lärarförbundet Göteborg.