Debatt. .

2021-11-11 02:00
Cementas fabrik från hamnen i Slite på Gotland.  Bild: Karl Melander/TT
Cementas fabrik från hamnen i Slite på Gotland. 
Puffetikett
Dagens ETC

Cementa visar varför vattnet är så viktigt

Det behövs en nationell kraftsamling och en långsiktig strategi för en hållbar vattenförsörjning. Det behövs fokus, inte att frågan sprids ut på fem ministrar och sju myndigheter.

Tipsa om artikeln via e-post

En trygg vattenförsörjning är absolut avgörande för vår överlevnad. Runt om i landet är vattensituationen mycket ansträngd. Vatten var en het fråga på Miljöpartiets kongress och resulterade i flera nya politiska förslag. Vi har också precis lagt fram en motion om en ny samlad vattenpolitik i riksdagen.

Vårt viktigaste budskap är att det behövs en nationell kraftsamling och en långsiktig strategi för en hållbar vattenförsörjning. Förvaltningen är långsam och reaktiv på de problem som uppstår. Idag ansvarar fem ministrar och sju myndigheter för vattenpolitiken. Statens ansvar är för splittrat och behöver tydliggöras.

Vattenförsörjningsfrågan är högaktuell på många platser runt om i vårt land. Men det är få platser i norra Europa där frågan om vattenförsörjningen är så springande som på Gotland. På stora delar av ön finns en risk att saltvatten tränger in i berggrunden och förstör grundvattnet. Klimatförändringen gör frågan än svårare med långvarig torka. Mineralbrytning påverkar också vattenresurserna. Allt detta påverkar förutsättningarna att bruka marken i omgivningarna och möjligheten att få dricksvatten i brunnar eller vattentäkter. Det är allvarligt. Det är omistliga vattenresurser som står på spel. Cementa gör vattenfrågan än mer aktuell. Ett tillfälligt förlängt tillstånd medför en bortföring av grundvatten. Flera tunga remissinstanser pekar på att det därför är avgörande att den tillfälliga förlängningen blir begränsad i tid.

Miljöpartiet har länge drivit på hårt för förstärkt vattenpolitik i Sverige. Ett tydligt bevis är att regeringen i budgeten för 2022 satsar ytterligare 35 miljoner kronor på åtgärder för en bättre vattenhushållning på Gotland. Men också att regeringen föreslår en förstärkning och förlängning av länsstyrelsernas arbete med dricksvattenförsörjning och vattenskydd med 80 miljoner kronor per år. Detta är helt nödvändiga pengar och nivån behöver höjas över tid.

Det gäller också att komma tillrätta med grundorsaker till vattenproblemen. Att arbeta mot klimatförändringar och med klimatanpassning är viktiga steg. Med Miljöpartiet i regering storsatsar vi nu på riktade pengar som ska gå till kommuners arbete med klimatanpassning för att reducera effekterna av klimatförändringarna. För vattenbristen kommer förvärras av klimatförändringarna. Och utöver en ökad risk för torka och värmeböljor under sommarmånaderna kan kraftiga regn med omfattande översvämningar leda till att dricksvattentäkter påverkas negativt och till och med kan förstöras.

Men det är också viktigt att minimera behovet av miljöbelastande råvaror som kräver mycket vattenresurser eller har stor påverkan på grundvattnet. Miljöpartiet har därför drivit igenom satsningar i regeringens budget på återbruk, återvinning och träbyggnation. Fler steg behöver tas framöver. Statens kan bidra med innovation och samordning, men viktigt att minnas är att det är näringslivet självt som har ansvar för sina försörjningskedjor.

Miljöpartiet driver en aktiv politik för:

  • att det görs en nationell kraftsamling för en hållbar vatten­försörjning.
  • att minska behovet av miljö­belastande råvara.
  • att värna vattnet på Gotland och i andra delar av landet till gagn för befolkning, jordbruk och besöksnäring.

Miljöpartiet kommer inte sluta kämpa förrän grundvatten och dricksvatten blir högre prioriterat på den politiska dagordningen och ges ett långsiktigt och fullgott skydd. Vattnet är en livsviktig resurs som vi inte kan leva utan, vare sig på Gotland eller i andra delar av landet.

Tipsa om artikeln via e-post
Miljöpartiet 
Amanda Palmstierna (MP), riksdagsledamot, och Maria Gardfjell (MP), riksdagsledamot.